• Start
  • Om Söderhamns Media V

Om Söderhamns Media V

Hem / Köpvillkor

Köpvillkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. ALLMÄNT
Villkoren i detta avtal omfattar all försäljning från Marinex. Om inte annat överenskommits.

2. PRISER OCH PRISÄNDRINGAR
Marinex förbehåller sig rätten att justera priser och data utan särskild förvarning. Priset vid ordertillfället är det som gäller. På alla order tillkommer frakt, transportförsäkring, moms och i förekommande fall postförskottsavgift. På order över 7000:- netto som läggs på weben levereras fraktfritt, undantaget är stora tunga varor som kräver specialtransporter, se nedan (endast transportförsäkring 0,3% tillkommer). Detta avser frakten, postförskottsavgifter och andra avgifter tillkommer i de fall de är aktuella. Frakt tillkommer med 95:- första kollit (158:- vid PF), därefter 50:- / kolli. Enhetslast = 395:- (477:- vid postförskott). Order över 7000:- ex moms = fraktfritt!
2b. ÖVERBESTÄLLNING
Om ett större antal av en vara beställes än vad som finns på lager kommer det på weben angivna lagerantalet att levereras till det pris som är angivet på weben. Det överbeställda antalet kommer att läggas på en egen restorder till det pris som det "nya lagret" kommer att betinga!

3. LEVERANS OCH RISK
Leverans sker alltid med postens företagspaket. Ansvaret för varan övergår till köparen när varan lämnas till posten. Reklamationer avseende transportskador eller saknat gods skall därför göras till posten direkt i samband med godsets mottagande. Eventuell ersättning sker aldrig med mer än postens ersättningsnivåer om inte transportförsäkring är inkluderat på fakturan.

4. BETALNINGSVILLKOR
All betalning sker kontant de första tre ordrarna. Efter godkänd kreditprövning/kreditförsäkring mot faktura. Försenad, utebliven betalning, överskriden kreditgräns, innebär att Marinex omedelbart kan annullera inneliggande order eller i vissa fall säga upp återförsäljarstatusen. Vid försenad betalnings faktureras dröjsmålsränta med 2% per månad, även påminnelse- och i de fall det är aktuellt påföres inkassoavgift fordran. Ej uthämtat paket, pga att mottagaren inte funnits på plats eller vägrat ta emot godset debiteras med 350:-.

5. EJ UTHÄMTADE POSTFÖRSKOTT / FELAKTIGT ANGIVEN ADRESS & POSTNUMMER
Postförskottsförsändelser som inte löses ut kommer att faktureras på köparen och en avgift på 500:- kommer att påföras. Om fel adress eller postnummer, ex.vis postnummer till en box-adress även om själva gatuadressen är rätt kommer vi att debitera detta med 75:-.

6. ÅTERTAGANDE / ÄGANDERÄTT
Marinex förbehåller sig rätten att återta det försålda godset tills alla delar i detta avtal är uppfyllda.

7. GARANTIER
Marinex tillämpar respektive leverantörs garantitid och villkor. När det gäller TFT-bildskärmar gäller den pixelfelsgaranti som Samsung/Samtron och LG lämnar. Konsumentköplagen gäller inte för affärer mellan företag.

8. RESTORDER / EJ FULLSTÄNDIG LEVERANS
Restorder som inte meddelats köparen när order lades eller omgående via ordererkännade per email, levereras med frakten betald av Marinex. Vid beställning av mycket skrymmande varor på weben till postförskott måste förskottsinbetalning ske för att fraktfrigränsen skall gälla. (Detta gäller ex.vis TV-apparater över 32", Kyl och Tvättmaskin). Vid felaktig leverans äger Marinex rätt att rätta till felet eller göra en ny leverans, detta kan i vissa fall innebära prisförändringar. Marinex har ingen skydlighet till annan ersättning om felet rättats till.

9. DELLEVERANS ACCEPTERAS (kryssruta i Kassan)
Om du kryssar "Ja" i denna ruta kommer de artiklar som finns hemma att leverereras omgående enligt det ordererkännande du får på mail. De varor som restar kommer sedan att skickas med nästa order du lägger, eller oxå kommer frakt att läggas på de restade artiklarna. Kryssar du däremot i "Nej" kommer inte ordern att levereras förrän ALLT finns på lager!

10. ÅTERKÖPSKLAUSUL/AVBESTÄLLNING
Marinex AB accepterar återköp inom sju (7) dagar från fakturadatum under förutsättning att varans original-förpackning och i förekommande fall diskett eller CD emballage, ej brutits eller på annat sätt skadats. Varan får heller ej vara smutsig, prismärkt eller försedd med andra etiketter.

Specialbeställningar, dvs. varor som ej finns i Marinex AB:s ordinarie sortiment, eller som beställts hem på kundens begäran accepteras ej som återköps/avbeställningsvara. Denna typ av order/beställning kan i normalfallet ej annulleras.

Kreditering vid återköp sker med det lägsta av fakturerat pris och aktuellt listpris vid tidpunkten för returen. En avgift på 20% av faktureringsvärdet, dock lägst 250 kronor uttages. Vid återköp skall kund ersätta Marinex AB för eventuella fraktkostnader.

Kund skall kontakta Marinex AB:s supportavdelning återköp på tel. 0451-388884, fax 0451-388889 eller via Marinex AB:s hemsida http://marinex.bai.nu gå in under rubriken kundtjänst/Returhantering, uppge skäl till returen, order- och fakturanummer för att erhålla ett returnummer.

Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 10 dagar, under vilken tid varan skall ha kommit Marinex AB tillhanda. Vid retur av varan till Marinex AB skall returfrakten vara betald. Med varan skall ordersedel, faktura och giltigt returnummer medfölja.

Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kund. Återköpet är godkänt först sedan Marinex AB erhållit varan i obruten och oskadad originalförpackning, jämte ordersedel, faktura och giltigt returnummer samt inom giltig tidsram.

11. FELLEVERANS
Om ÅF erhåller annan produkt än vad som bevisligen är beställd måste reklamation ske inom sju (7) dagar från det att godset levererats till ÅF. Ersättning sker i normalt fall med utbyte till beställd produkt. I undantagsfall kan kreditering av produkt ske.

Marinex AB förbehåller sig rätten att avgöra på vilket sätt ersättningen skall ske. Eventuell kreditering sker till fakturerat pris. Ingen avgift tas ut för krediteringen. Marinex AB står för frakten för retur och ersättningsvara.

12. LOGIN OCH SEKRETESS
För att kunna handla till återförsäljarpriser på MX-Online krävs ett personligt login. Detta får Ni genom att ansöka om en inloggning under rubriken "ÅF-ansökan" på weben. Denna kod och de affärstransaktioner som genomförs mellan Marinex och återfärsäljaren är personlig och spridande och missbrukande av den kommer att beivras.

13. ANSVAR
Inga krav kan ställas mot Marinex pga icke fullständig leverans, felaktigt saldo, felaktig leverans eller andra kostnader som drabbats ÅF eller ÅF:s slutkund.

14. TVIST
Tvister skall i första hand lösas direkt mellan parterna Marinex och köparen. I de fall detta inte går skall de avgöras i svensk allmän domstol efter svensk lagstiftning.
Copyright © Business At Internet AB